2 minuty

Lékaři z chirurgického oddělení Výzkumného centra pro prevenci a zdraví Kodaňské univerzity se podrobně věnovali klinickému vlivu kouření na hojení pooperačních ran. Analýzou velkého počtu studií se snažili najít důkazy o vztahu mezi kouřením a pooperačními komplikacemi hojení rány napříč nejrůznějšími chirurgickými obory a určit dopad perioperační intervence pro odvykání kouření.

 

 

Špatné prokrvení a výživa rány

Kouření má negativní vliv nejen na celkové zdraví jedince, ale odborníky je také považováno za jeden z rizikových faktorů hojení ran. Kouření zhoršuje prokrvení tkání. Podporuje rozvoj aterosklerózy, navíc nikotin způsobuje spasmus drobných cév, a tím snižuje prokrvení kůže a podkoží. Oxid uhelnatý, který je součástí cigaretového kouře, má několikanásobně větší schopnost navázat se na hemoglobin než kyslík. Krevní barvivo tak ztrácí schopnostpřenášet kyslík, který je nutný k hojení poškozených tkání. Důsledkem je zpomalení hojení rány, která není dobře vyživována. Obecně se doporučuje přerušit kouření minimálně 4 týdny před operací, aby tato intervence měla vliv na hojení ran.

 

Kouření komplikuje hojení

V rámci studie byly hodnoceny nejrůznější komplikace hojení, zejména nekrózy, zpomalené hojení rány, dehiscence (rozpad chirurgické rány), infekce v ráně, hernie a nedostatečné zhojení píštěle nebo kostí. Údaje kuřáků a nekuřáků byly porovnány v rámci 140 kohortových studií zahrnujících téměř 480 tisíc pacientů.

Výsledky výzkumu potvrdily, že pooperační komplikace hojení rány se vyskytují podstatně častěji u kuřáků ve srovnání se nekuřáky a u bývalých kuřáků v porovnání s těmi, kteří nikdy nekouřili. Pokud pacient krátkodobě přestane kouřit z důvodu očekávaného operačního zákroku, sníží se pravděpodobnost infekce v místě chirurgické rány, uvedená intervence však nemá vliv na ostatní komplikace hojení.

 

Zdroj:

http://www.ncbi­.nlm.nih.gov/pub­med/22508785

http://www.or­topedie-traumatologie­.cz/Vliv-koureni-na-hojeni-ran

1