1 minuta

Dekubity neboli proleženiny vznikají v důsledku působení patologického tlaku na predilekční místa zvýšeného tlaku ve tkáních a špatným stavem pacienta. Vznik dekubitu ještě podpoří i chybná manipulace s ležícím pacientem působením tření a střižných sil.

Správnou prevencí lze vzniku dekubitů předcházet až v 95 % případů.

Zdroje
[1] HARTMANN - RICO a.s.
1