2 minuty

Podle České asociace dodavatelů zdravotnických prostředků vzrůstá počet pacientů s chronickým poraněním kůže, a tím také náklady na jejich léčbu. Možné řešení této situace vidí zejména v nezbytnosti komplexního přístupu k hojení chro­nických ran a efektivním využití moderních metod pro jejich léčbu. 

Rostou počty pacientů i náklady

Problémy s nadměrným výskytem chronických kožních defektů narůstají také v dalších evropských státech:

  • Podle statistiky OSN dochází až u 1 procenta evropské populace, tedy u 6–8 milionů pacientů, ke vzniku sekundárního poranění kůže v důsledku léčby.
  • Náklady na léčbu dodatečných kožních poranění jsou odhadovány na 2 procenta rozpočtu zdravotnictví.
  • V Německu trpí chronickým poraněním kůže až 650 000 pacientů, náklady na následnou léčbu takovýchto ran činí okolo 5 miliard eur ročně.
  • Ve Velké Británii se u 18 % hospitalizovaných pacientů objevují dekubity a náklady na jejich léčbu dosahují 4 miliardy liber ročně.

Možná řešení

Podle odborníků přispívá k větší efektivitě léčby chronických ran zejména:

  • komplexní přístup k problematice hojení ran
  • používání moderních metod hojení ran
  • dodržování preventivních opatření u rizikových pacientů
  • dostatečná edukace zdravotnických pracovníků

Zelená moderním technologiím

Zefektivnit léčbu chronických ran a zároveň výrazným způsobem ušetřit náklady ve zdravotnictví lze podle MUDr. Miroslava Paláta, prezidenta asociace CzechMed, mimo jiné také využíváním moderních zdravotnických technologií. A to všude tam, kde je to možné. V oblasti hojení ran poukazuje zejména na přínosy vlhké terapie, díky které je ve srovnání s tradiční léčbou možné snížit náklady o více než polovinu.

Zdroj:

http://www.tribune.cz/…ranenim-kuze

1