2 minuty

Nová studie vědců z Lékařské fakulty Washingtonovy univerzity v St. Louis nabízí jednoduchý způsob, jak snížit riziko infekce v místě chirurgické rány u žen po císařském řezu. Ukazuje se, že výrazně účinnější je v těchto případech antiseptikum na bázi alkoholu a chlohexidinu než v USA běžně užívaný alkoholový roztok jódu.

Císařský řez má odlišné podmínky než jiné chirurgické rány

Také jiné studie naznačují superioritu chlorhexidinu ve srovnání s jodem v prevenci infekce. Autoři studie však poukazují na to, že jedinečné podmínky při císařském řezu (např. bakterie pocházející z pokožky i pochvy, změna imunitního systému v průběhu těhotenství) znamenají, že výsledky těchto studií nemusí být aplikovatelné v případě císařského řezu.

Navíc dřívější studie porovnávající účinnost antiseptik před operačním zákrokem zahrnuly relativně málo účastníků a často srovnávaly kombinaci chlorhexidin – alkohol pouze s jódem (bez alkoholu).

Chlorhexidin – alkohol versus jód – alkohol

Infekce v chirurgické ráně je významnou komplikací císařského řezu, která může být pro čerstvou matku velmi stresující a navíc zvyšuje náklady na léčbu. Klinická studie zahrnovala 1 147 pacientek z jediného nemocničního zařízení, které podstoupily císařský řez v letech 2011 až 2015. 572 žen bylo náhodně přiděleno k ošetření kombinací chlorhexidin – alkohol, u 23 z nich došlo k rozvoji infekci v místě chirurgické rány do 30 dnů po zákroku.

Z 575 pacientek, jejichž kůže byla před zákrokem dezinfikována kombinací jód – alkohol se infekce objevila u 42. Všechny ostatní standardní postupy pro snížení rizika infekce po chirurgickém zákroku včetně antibiotické profylaxe, byly u obou skupin stejné.

Výsledky s chlorhexidinem jsou konzistentní

Superiorita kombinace chlorhexidin – alkohol byla ve studii konzistentní a nezávislá na skutečnosti, zda šlo o plánovaný nebo neplánovaný císařský řez, zda byla pacientka obézní či zda žena trpěla chronickými onemocněními včetně diabetu. Podle autorů studie je předložený důkaz dostatečně silný, aby mohlo dojít ke změně standardních postupů dezinfekce kůže před provedením císařského řezu.

Zdroj:
https://medicine.wustl.edu/…than-iodine/

1