2 minuty
i-hojení aplikace Hartmann

„Využívání systému i-hojeni.cz má velký přínos pro všechny zúčastněné strany – pacient nemusí trávit tolik času hospitalizací ani léčbou, zdravotnický personál ušetří čas, který může věnovat dalším pacientům a zdravotnické zařízení získá zřetelné ekonomické úspory,“ oceňuje doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.

Tento online pomocník existuje již několik let a k dnešnímu dni obsahuje již velký počet případů. Lékařům v ambulantní a nemocniční léčbě i při léčbě podtlakovou terapií mohou průběžně sdílet a hodnotit výsledky své práce. Díky němu mohou sledovat skutečné náklady na pacienta a posuzovat celkovou efektivitu léčby. Aplikace i-hojeni zároveň poskytuje ekonomické srovnání standardní léčby a léčby podtlakovou terapií a umožňuje zaměřit se pouze na ty klinické parametry, které si lékař sám označí za důležité. Následně má možnost podrobně analyzovat průběh hojení ran a sdílet poznatky s kolegy, stačí jednoduše odeslat odkaz.

Novinkou roku 2017 je pak možnost určení velikosti rány, díky čemuž lékař dokáže sledovat, jak se rána v čase mění.

„Elektronický systém je přínosný zejména v tom, že umožní lékaři se zpětně i po delším čase podívat na konkrétní případ do nejmenších detailů, které by za normálních okolností zapomněl,“ vysvětluje doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. „Chirurg si vždy klade otázku, co udělat, aby se rána zhojila. Ke komplikacím spojeným s chirurgickým uzávěrem patří například výskyt hematomu, resp. seromu, který může vést ke vzniku infekce, což má za následek zpomalené hojení. Každý chirurg precizně uzavře operační ránu a přeje si, aby se bez komplikací zhojila,“ dodává.

Aplikace i-hojeni.cz napomáhá zvolit vhodný způsob léčby pro každou ránu a shromažďuje data o délce léčby a výši nákladů jednotlivých případů. Ukládá relevantní informace pro případné právní spory, umožní zefektivnit léčby ran a využít lůžkové kapacity, ušetřit čas a náklady. Lékař může změřit velikost rány na pořízených fotografií a díky tomu v čase sledovat, jak se rána mění. V neposlední řadě získá celkový základ pro vlastní studie a prezentace.

 

Zdroje
[1] HARTMANN - RICO a.s.
1
On-line aplikace