2 minuty

Speciální materiál se síťovanou strukturou, který zachytává a deaktivuje bakterie a plísně, by se mohl stát zajímavou alternativou krytí užívaného při podtlakové terapii. Cílem nové studie publikované na stránkách odborného časopisu ePlasty bylo porovnat účinnost tohoto nového materiálu s účinností podtlakové terapie za použití tradičního pěnového krytí či gázy.

 

 

Patogeny v ráně jsou vychytávány pomocí hydrofobních interakcí

Nový síťovaný materiál aplikovaný ve zmíněné studii využívá hydrofobní interakce k odstranění patogenních bakterií z rány. Hydrofobní interakce je základním fyzikálním jevem, který způsobuje, že se hydrofobní (vodu odpuzující) částice hromadí ve vodném prostředí, kde jsou udržovány pospolu silami okolních molekul vody. Bakterie mají hydrofobní povrchové buněčné struktury, které jim umožní přichytit se k ráně v počáteční fázi infekce. Materiál vychytávající patogeny z rány je pokryt deriváty mastných kyselin, které mu dávají silně hydrofobní vlastnosti. Dokáže tak na sebe nevratně navázat bakterie z rány, jakmile se dostanou do kontaktu s jeho hydrofobními vlákny ve vlhkém prostředí rány.

 

Nový materiál méně deformuje spodinu rány

Vědci použili novou léčebnou metodu na zvířecím modelu. 8 prasatům s poraněním na zádech byla po dobu 72 hodin aplikována podtlaková terapie za použití materiálu vychytávajícího patogeny, pěny nebo gázy. Poté hodnotili vzniklé mikrodeformace spodiny rány, tvorbu granulační tkáně a sílu potřebnou k odstranění jednotlivých typů krytí, které ránu vyplňovaly.

Antipatogenní materiál měl na tvorbu granulační tkáně, infiltraci leukocytů a dezorganizaci tkáně na spodině rány silnější vliv než gáza, ale byl v tomto ohledu méně efektivní než pěna. Všechny tři materiály vyplňující ránu způsobily mikroderformaci na povrchu spodiny rány. K odstranění krytí vázajícího patogeny a gázy byla nutná pouze malá síla, zatímco značná síla byla zapotřebí k odstranění pěny. Důvodem bylo vrůstání tkáně do pěny, ke kterému však nedocházelo u ostatních dvou materiálů.

 

Nová alternativa pro podtlakovou terapii

Studie tedy ukazuje, že použití síťovaného materiálu vázajícího patogeny pro vyplnění rány při podtlakové terapii podporuje tvorbu granulační tkáně v lůžku rány více než gáza, ale naopak odstraňuje problémy s vrůstáním tkáně spodiny rány do krycího materiálu. Tento materiál se tedy jeví jako zajímavá alternativa, kterou lze použít při podtlakové terapii.

 

Zdroj:

http://www.wou­ndsinternatio­nal.com/news/an­timicrobial-binding-mesh-increases-healing-with-npwt

http://www.ncbi­.nlm.nih.gov/pmc/ar­ticles/PMC3899­807/

1