3 minuty
přínosu HBOT v léčbě diabetické nohy, článek Hartmann

Hyperbarická oxygenoterapie (HBOT) se používá jako doplnění konvenční léčby při syndromu diabetické nohy pro podporu hojení rány. Zdá se však, že jistota závěrů z výsledků dostupných studií je omezená. Navíc zkoumání dalších aspektů léčby neukazují ani její přínos ani její škodlivost. Takové je alespoň konstatování závěrečné zprávy Německého institutu pro kvalitu a účinnost ve zdravotnictví (IQWiG) z června 2016.

Přísun kyslíku zlepšuje prokrvení tkání

Hyperbarická oxygenoterapie se doporučuje jako doplňková léčba diabetické nohyv případech, kdy selhaly všechny možnosti revaskularizace tkáně a hrozí amputace. Při HBOT jsou pacienti umístěni ve speciální komoře a vdechují (většinou) čistý kyslík za zvýšeného tlaku okolního prostředí. Krev by se takto měla obohatit kyslíkem a zajistit jeho lepší přívod do oblasti rány.

Jistota výsledků je ve většině studií nízká

Výzkumníci z německého IQWiG posuzovali ve své práci celkem devět randomizovaných kontrolovaných studií. Avšak pouze dvě z těchto studií mají nízké riziko zkreslení a jejich výsledky mohou být proto interpretovány s větší jistotou. Ve zbývajících studiích často chyběly podrobnosti o přidělování účastníků studie k příslušným skupinám. Navíc většina studií nebyla zaslepena.

Jednotlivé studie také zahrnují velmi odlišné typy pacientů, mimo jiné i s rozdílnou závažností onemocnění. Zejména byly objeveny velké odchylky v době trvání analýzy. To by také mohly být hlavní důvody, proč byly výsledky studií pro jednotlivé aspekty léčby velmi heterogenní. Nelze však vyloučit ani jiné příčiny.

Důležité studie přinášejí protichůdné výsledky

Výsledky týkající se uzavření rány jsou interpretovatelné s dostatečnou jistotou. Zde sloučení dat ukazuje přínos HBOT oproti kontrolní skupině. Šance na uzavření rány byla téměř dvakrát tak vysoká v rameni s HBOT než v kontrolní skupině. Tento výsledek tak představuje náznak přínosu HBOT.

Do závěrečné zprávy měli vědci možnost zahrnout další studii, která byla zveřejněna v plném rozsahu teprve v lednu 2016. Nyní je tedy k dispozici ne jedna, ale dvě studie s nízkým rizikem zkreslení. Tyto dvě studie však přináší odlišné výsledky ohledně uzavření rány. V závěrečné zprávě IQWiG se proto snížila jistotu závěrů z „důkazu“ na „náznak“ přínosu.

Léčba je bezpečná

Při hodnocení nebyl objeven žádný náznak přínosu pro žádný další výsledek týkající se pacientů. Důvody mohou být dva. Studie buď neobsahovaly žádné údaje týkající se např. bolesti, výskytu kardiovaskulárních chorob, závislosti na cizí pomoci či potřeby dlouhodobé péče, nebo studie takové údaje obsahovaly, ale data nevykazovala významné rozdíly mezi konvenční léčbou bez HBOT a konvenční léčbou s HBOT. To se nevztahuje pouze na výsledky týkající se mortality, kvality života související se zdravím, trvání hospitalizace či nutnosti amputace.

Zároveň však neexistuje žádný náznak škodlivosti HBOT v podobě nežádoucích účinků. Celkově je míra komplikací srovnatelná mezi oběma zkoumanými skupinami, což je důvod, proč je HBOT považována za bezpečnou.

Zdroje
[1] https://medicalxpress.com/news/2016-07-hbot-diabetic-foot-hint-benefit.html
[2] file:///C:/Users/Marco/Downloads/N15-02_Abschlussbericht_Version1-1_Hyperbare-Sauerstofftherapie-bei-diabetischem-Fusssyndrom%20(4).pdf
1