2 minuty

Vědci v posledních letech učinili velký pokrok při popisování bakteriální populace běžně osidlující lidskou kůži, stále málo informací však máme o virech žijících na lidské kůži. Překvapivé výsledky studie výzkumníků z Perelman School of Medicine na Pennsylvánské univerzitě publikované v odborném časopise mBIO ukazují, že většina virové DNA nacházející se na zdravé lidské kůži nebyla dosud nikdy popsána.

Virová DNA analyzována bez databáze

Při předchozích pokusech o mapování virů žijících na lidské kůži byly pro odlišení virového genetického materiálu od bakteriální a lidské DNA používány databáze známých virových genů. Takový přístup však přehlížel mnoho virů, které ještě nejsou uvedeny v databázích. V rámci nové studie byly použity optimalizované techniky pro izolaci virů z kožních stěrů a pro analýzu velmi malého množství genetického materiálu, což umožnilo analýzu virové DNA bez závislosti na databázích.

Naprostou většinu kožních dosud neznáme

Analýza vzorků 16 zdravých jedinců odhalila některé výsledky, které se daly očekávat. Nejčastěji se na kůži vyskytoval lidský papillomavirus, který způsobuje běžné bradavice a bývá spojován s rakovinou kůže. Většina z detekované virové DNA však překvapivě neodpovídala virovým genům v existujících databázích. Více než 90 % izolované DNA mělo rysy virového genetického materiálu, ale bez taxonomické klasifikace. Výsledná zjištění také jasně ukázala spojení mezi bakteriální a virovou populací žijící na lidské kůži. Většina detekované virové totiž DNA patřila bakteriofágům, tedy virům, které infikují bakterie a často v nich dlouhodobě přežívají. Když autoři studie provedli analýzu kožní bakteriální DNA od stejných 16 jedinců, zjistili, že často obsahovala známky předchozího napadení stejnými fágy.

Viry mohou ovlivnit naše zdraví skrz bakterie

I když výsledky naznačují, že většina našich běžných kožních virů ve skutečnosti sídlí v bakterií žijících na kůži, dá se předpokládat, že mohou mít dopad na naše zdraví právě prostřednictvím svého vlivu na kožní mikrobiom. Ukazuje se totiž, že by tyto viry mohly způsobit, že hostitelská bakterie bude rezistentnější vůči antibiotikům nebo bude s větší pravděpodobností způsobovat škodlivé infekce. Výzkum vytváří základ pro budoucí studium virové populace normální, zdravé kůže a jejích případných změn v průběhu nemoci. Navíc poskytuje také optimální metody a techniky pro takovéto zkoumání.

Zdroj:
http://www.medicalnewstoday.com/…s/302001.php

1