2 minuty

5. mezinárodního setkání odborníků na podtlakovou terapii se zúčastnilo 226 expertů ze 30 zemí, kteří  si navzájem předali nové poznatky o použití této metody k prevenci komplikací chirurgických ran. 3 klíčové závěry konference přehledně shrnují webové stránky www.woundsinternational.com.

1. Nový pohled na způsob účinku

Výzkumníci z Jižní Afriky prováděli experimenty s cílem zjistit mechanismus účinku, který způsobuje efektivitu podtlakové terapie. Jejich dosavadní výsledky jsou překvapující. Zdá se, že podtlak ve skutečnosti pomáhá zvýšit tlak na hojící se tkáň a snižuje tak její prokrvení. To je však v rozporu se současnými poznatky. Budou-li však tato fakta potvrzena dalšími výzkumy, mohla by nová teorie také vysvětlit vliv podtlakové terapie na snížení otoku, protože tlak vypuzuje tekutinu z okolní tkáně. Podle autorů studie vede kombinace hypoxie a zvýšené angiogeneze (která vzniká s odstraněním edému), které vyplývají z tohoto mechanismu, k růstu granulační tkáně, a tedy k podpoře hojení ran.

2. Pozitivní výsledky v různých klinických oblastech

První výsledky několika studií ukazují, že podtlaková terapie pomáhá snížit výskyt komplikací chirurgické rány u pacientů s vysokým rizikem v různých klinických oborech, zejména ortopedii (protézy kyčle a kolene, primární i revize, operace páteře), plastické chirurgii (zmenšení prsou), kardiotorakální chirurgii (chirurgické implantace kardioverter–defibrilátorů), všeobecné chirurgii (chirurgie u pacientů s Crohnovou chorobou) a gynekologii (císařské řezy u pacientek s vysokým BMI).

3. Kritéria pro zahájení podtlakové terapie

Zástupci jednotlivých lékařských specializací se shodli na tom, že zahájení podtlakové terapie z důvodu prevence komplikací chirurgické rány je třeba zvážit u pacientů, u nichž jsou přítomny dva či více z následujících rizikových faktorů: aktivní kouření, diabetes, BMI > 30, operační doba delší než 5 hodin, přítomnost cévního onemocnění, dehiscence rány v anamnéze, předchozí radioterapie nebo chemoterapie, snížená imunita, věk 70 let nebo starší.

Zdroj:
http://www.woundsinternational.com/…pert-meeting

1