Za zmínku stojí například jeho účast na několika zahraničních misích v Afganistánu a Jordánsku. Působil jako sportovní lékař klubu FC Slavia a je spoluautorem řady odborných publikací. V posledních dvou letech se začal věnovat i vlhkému hojení ran a na jeho postřehy z této oblasti jsme se rozhodli dnes zeptat:

Za jakých okolností používáte prostředky na/pro hojení ran?

Z podstaty našeho oboru (ortopedie) se jedná téměř výhradně o pooperační rány po endoprotetických výkonech (TEP), "malých" výkonech na noze - halluxy apod. a operační rány po traumatech a polytraumatech. Nejčastěji saháme po zdravotnickém prostředku HydroClean, popř. HydroTac Sacral.

Jaká byla Vaše cesta k používání prostředků vlhkého krytí ran?

Naším cílem je léčit efektivně a rychle. To platí i pro léčbu pooperačních ran. Rána je sterilně překryta bezprostředně po výkonu a celkově vyžaduje dva převazy. Tím se eliminuje eventuální riziko zanesení infekce do rány, tak časová zátěž ošetřovatelské péče. V konečném důsledku i zátěž finanční. 

Jaké typy zdravotnických prostředků pro vlhké krytí ran jsou pro Vaše využití nejvhodnější?

Lze říct, že nejlepší zkušenost máme s krytím HydroTac Comfort 10x30 cm. Aplikujeme na ránu ihned po výkonu (v těchto rozměrech na rány po TEP kyčle, kolene).

Čím Vám systém vlhkého hojení ran usnadnil práci, co na něm oceňujete?

Přispěl jednoznačně k významnému snížení frekvence převazů. Rány se lépe a rychleji hojí, péče o rány je snazší i z hlediska ošetřovatelské péče. Tím, že novela zákona umožňuje preskripci i specialistům v ortopedii, není problém tyto zdravotnické prostředky předepisovat na poukazy i v ambulancích, tudíž se nutně nenavyšuje finanční zátěž oddělení.
I nám cesta ke změně v podobě nového typu léčby ran nějakou dobu trvala. Je třeba vždy myslet na možnost zlepšení komfortu léčby pro pacienta i pro nás jako nositele výkonu. 

Jak vnímáte spolupráci v oblasti vlhkého hojení se společností Hartmann?

Absolutně bez výhrad. Cením si rychlé a odborné komunikace, stability a rychlosti dodávek a pochopitelně i přátelského vztahu od zástupců společnosti.