Proleženiny vznikají zejména u pacientů, kteří jsou dlouhodobě upoutaní na lůžko. Ti jsou pak při samotné léčbě proleženin ve většině případů závislí na svém okolí a musejí se spoléhat na pomoc a péči další osoby. Podle posledních průzkumů trpí proleženinami až 11 % hospitalizovaných pacientů, toto číslo však zdaleka není konečné. 

Proleženina je specifické onemocnění, které postihuje nemocné s náhle či dlouhodobě sníženou pohyblivostí.
Čistá rána nastartuje léčbu, vhodná kosmetika ji jen podpoří.
Rozeznáváme 4 stupně proleženin
Správně zvolená výživa napomáhá hojení proleženin.
Technika polohování a pravidelné změny polohy patří mezi nejúčinnější preventivní opatření.