Hovoříme tedy o pacientech, kteří jsou upoutáni na lůžko či na vozík. Podle posledních průzkumů trpí proleženinami až 5 % hospitalizovaných pacientů, toto číslo však zdaleka není konečné. Uváděné číslo představuje pouze zlomek ohrožených pacientů, kteří jsou hospitalizováni v nemocničních zařízeních. Nezahrnuje tedy nemocné, kteří jsou v péči svých blízkých nebo agentur v prostředí domova. Vzniku proleženin lze přitom až v 95 % případů zabránit vhodnou prevencí.

Proleženiny vznikají rychle. Při léčbě hraje roli i prostředí

Proleženiny představují závažné poškození kůže a podkožních tkání. Mohou vzniknout velmi rychle, ale samotné příčiny vzniku mají obvykle delší trvání. Rozlišujeme proleženiny chronické a proleženiny akutní, které mohou vzniknout během 30 minut a příčinou vzniku je špatný zdravotní stav pacienta. Mezi příčiny vzniku proleženin, které souvisejí s omezenou pohyblivostí a celkově zhoršeným zdravotním stavem, patří výživa a váha pacienta (nadváha, ale také naopak podvýživa). Na vzniku proleženin se podílí také okolní prostředí – vlhkost, teplota a celková péče o nemocného. 

Proč a jak vzniká proleženina

Proleženiny patří mezi chronické rány, které jsou způsobeny závažným poškozením kůže a podkožních tkání. Hlavní příčinou vzniku proleženin je stlačení měkkých tkání mezi kostí a tvrdou podložkou, kdy dochází k nedostatečnému prokrvování. Pokožka a svaly jsou tím pádem nedostatečně vyživovány, chybí jim kyslík a postupně tak nastává odumírání tkáně.

Nejčastěji se proleženiny objevují:

Proleženiny představují pro ležící pacienty závažný problém

Proleženiny představují pro ležící pacienty závažný problém, způsobují jim bolest a navíc zvyšují riziko infekce. Vyskytují se v různém stupni postižení tkáně od neblednoucího zarudnutí po částečnou ztrátu kůže s rozsáhlým poškozením. 

Poloha na zádech Poloha na boku Poloha na břiše
křížová krajina boky tváře, uši
hýždě kotníky, kolena hrudník
paty bedra genitál
lokty, lopatky ramena kolena
týl uši palce u nohou

Na vznik proleženin má vliv:

  • Nepohyblivost a omezená míra aktivity
  • Tělesná hmotnost
  • Věk – riziko je výrazně vyšší u pacientů nad 60 let
  • Nedostatečná výživa
  • Působení vlhka
  • Zvýšená tělesná teplota
  • Snížená tělesná teplota
  • Celkově špatný zdravotní stav
  • Působení vlhka na pokožku