Bolest přirozeně doprovází každé poranění kůže. V průběhu hojení rány by však měla postupně odeznívat. Přetrvávání bolesti nebo zvyšování její intenzity v průběhu léčby může mít nejrůznější příčiny.

Vysychání spodiny rány

V ráně musí být zachováno vlhké prostředí, aby nedošlo k vysychání spodiny rány. I buňky množící se během procesu obnovy tkání se snáze pohybují na rozhraní kapalin. Používejte krycí materiály, které udržují v ráně vlhkost, a poskytují tedy optimální prostředí pro její hojení. Při silnějším výtoku z rány je nutné zvolit absorpční krytí, které sníží nebo zabrání nahromadění tekutin v ráně. Při použití takovýchto materiálů je však nutné ránu kontrolovat, protože může mít tendenci vysychat.

Teplota spodiny rány

Teplota spodiny rány nižší než tělesná teplota má za následek zúžení kapilár, zpomalení průtoku krve a bolest. V případě silného podchlazení se může dokonce objevit ischémie (nedokrvení tkáně vedoucí k jejímu poškození) a způsobit ještě intenzivnější bolest, prodlužení procesu hojení či dokonce odumření tkáně.

Trauma rány

Vysušení spodiny rány způsobí přilepení krycího materiálu a každý převaz je pak velmi bolestivý. U ran, které zasahují až do škáry (vrstvy kůže pod pokožkou), dochází k odhalení nervových zakončení. Tahání za okraje rány a spodinu rány při výměně krytí, které je vysušené a přilnulo ke spodině rány, stimuluje tato nervová zakončení a způsobuje bolest. Volte krytí s minimální ztrátou vlhkosti, aby se zabránilo vysušení lůžka rány a ochlazení rány při ztrátě vlhkosti. Ideální je krytí, které poskytuje dostatečnou vlhkost při zachování čistoty v ráně a které není nutné často měnit. Povrch rány je také dobré chránit proti tlaku nebo kontaktu s předměty.

Nedostatečná cirkulace krve

Rány na místech s nedostatečnou cirkulací krve mají z důvodu ischemie tendenci být bolestivější. Kompresní obvazy by se měly používat s opatrností zvláště u pacientů se špatným oběhem krve.

Infekce

Také infekce v ráně může způsobit bolest. Infekce vyvolává zánět a zánět způsobuje hromadění tekutin. Následné překrvení kapilár má za následek bolest. Udržujte rány v čistotě, případně použijete antibakteriální krytí. Přítomnost infekce je třeba řešit pomocí systémových nebo lokálních antibiotik, dle uvážení ošetřujícího lékaře.

Hromadění tekutin

Hromadění tekutin projevující se např. otokem z nedostatečného žilního návratu může také způsobit bolest v ráně kvůli překrvení kapilár. Vzniku edému lze zabránit zvednutím končetin do výšky nebo pravidelným cvičením, případně užíváním diuretik.

Příliš těsné krytí

Příliš těsně přiložené krytí tlačí na nervová zakončení a způsobují bolest. Brzdí také proces hojení ran z důvodu tzv. kontaktní inhibice (při těsném kontaktu buněk se zastaví jejich množení).