Chůze je nejpřirozenějším a také nejzdravějším pohybem našeho těla a zdravé nohy a dostatečná péče o ně jsou nezbytným předpokladem pro to, abychom ji mohli vykonávat správným způsobem, bez bolesti a dalších potíží. Lidé si stále více uvědomují důležitost dobře a zdravě fungujících dolních končetin. Pokud se u pacienta vyskytnou vážnější potíže s dolními končetinami, ať už se týkají kloubů, kostí, kůže či nedostatečného prokrvení, jedná se zpravidla o komplexní problém, se kterým je nejlépe obrátit se na odborníka z oblasti podiatrie.

K čemu je nám podiatrie?

Podiatrie je obor, který léčí chorobné stavy nohou a pátrá po jejich příčině. Zabývá se studiem nohy, její anatomií, fyziologií a patofyziologií a také správnou léčbou a ošetřením nemocných nohou. K nejčastějším vadám a poruchám dolních končetin, které podiatrie řeší, patří zejména syndrom diabetické nohy (defekty na dolních končetinách způsobené postižením cév a nervů u diabetických pacientů), ischemická choroba dolních končetin (nedostatečné cévní zásobení dolních končetin), nejrůznější deformity, snížená pohyblivost kloubů, poranění apod.

Možnosti vyšetření

K nejčastějším vyšetřovacím metodám v podiatrii patří:

  • Počítačová pedobarografie (tenzometrie) - využívá moderní počítačové aplikace k vyšetření nerovnoměrného zatížení plosek chodidel při plochonoží, deformitách chodidel a dalších bolestivých stavech pohybového aparátu.
  • Vyšetření na plantoskopu – pacient se postaví na skleněnou desku a pomocí spodního zrcadla podiatr zhodnotí nožní klenbu a další deformity. Slouží k zjištění stavu chodidel ve statické poloze, možné asymetrie mezi pravou a levou nohou, celkového stavu nohou i celého pohybového aparátu.
  • Vyšetření na plantografu – slouží ke zhotovení otisku chodidla, na jehož základě se zhotovují individuální ortopedické vložky.

Jak se správně starat o nohy?

  • Při bolesti či jakýchkoliv potížích nohou včas navštivte podiatra.
  • Prohlížejte pečlivě každý den nohy, všímejte si pozorně všech změn.
  • Dbejte na správnou hygienu, pravidelně nohy umývejte, pečlivě osušte a ošetřete vhodným krémem.
  • Pravidelně pečujte o nehty na nohách.
  • Noste kvalitní obuv.
  • Při sportovních aktivitách používejte speciální odpruženou obuv.
  • Častěji střídejte obutí.

Zdroj:

http://www.zdn.cz/clanek/sestra/podiatrie-podologie-a-syndrom-diabeticke-nohy-451708