V dnešní době zdravotnických reforem se dostává stále více do popředí snaha o co nejefektivnější a nejekonomičtější léčbu chronických ran. Na úspěšné léčbě bez zbytečných nákladů se podílí mnoho různorodých faktorů, k nimž patří zejména zřízení specializovaného pracoviště, stanovení reálného cíle léčby a dostatečná edukace pacienta.

Specializované ambulance

K zefektivnění léčby chronických ran přispívají specializované ambulance s proškoleným zdravotnickým personálem, který je seznámen s jednotlivými typy terapeutických materiálů, jejich použitím i případným omezením indikace a dokáže správně zhodnotit stav rány a stanovit příčiny jejího vzniku. Takováto komplexní péče o pacienty s chronickou ránou umožňuje vyhnout se nevhodně použitému krytí, ulehčit provozu běžné ordinace a snadněji převést pacienty do ambulantní péče. Nezbytností je také souvislé odborné vzdělávání zdravotníků v rámci seminářů, konferencí či certifikovaných kurzů.

Stanovení reálného cíle léčby

Při stanovování reálného cíle léčby se vychází z podrobné anamnézyaktuálního stavu rány i celkového stavu pacienta (např. u starších pacientů dochází ke zpomalení procesu hojení, často trpí dalšími chorobami, které mohou přispívat k problematickému hojení rány). Výrazný vliv na úspěšnost léčby má také schopnost pacienta spolupracovat. Ne vždy je možné úplné zahojení rány, někdy může být úspěchem např. i omezení bolesti nebo snížení exsudace rány. K dosažení takto vytyčeného cíle je nezbytný výběr vhodného terapeutického materiálu, který není možný bez správného posouzení rány proškoleným zdravotnickým personálem.

Edukace pacientů

V rámci edukace je s pacientem opakovaně a důsledně nacvičován doporučený postup při ošetřování rány. V případě, že pacient ani rodinní příslušníci nezvládají péči o ránu, je doporučeno využít domácí zdravotní péči. Pacienti by měli být také poučeni o důležitosti režimových opatření (vhodná obuv, nekouřit atd.) a dodržování správné výživy (udržování vhodné glykémie u diabetických pacientů, dostatečný příjem bílkovin, minerálů a vitamínů). Úspěšná edukace se však neobejde bez aktivní spolupráce pacienta.

 

Zdroj:

http://www.tribune.cz/clanek/25970