Bércový vřed je nejčastější chronickou ránou

Bércové vředy patří mezi špatně se hojící rány, nejčastější příčinou vzniku je chronická žilní nedostatečnost.  Odhaduje se, že bércový vřed má v České republice přibližně 45 000 osob nad 65 let.

Bércový vřed je nejčastější chronickou ránou

Počet postižených se zvyšuje s věkem, častěji se bércové vředy vyskytují u žen. Při včasném rozpoznání a určení diagnózy jsou tyto rány většinou úspěšně léčitelné. Pro stanovení vhodné léčby je velmi důležité rozlišit typ bércového vředu. Každý typ totiž vyžaduje specifický léčebný postup. Se správně zvolenou léčbou souvisí vhodný výběr produktů vlhkého hojení. Důležité také je, aby se pacient o léčbu aktivně zajímal a dodržoval preventivní opatření.

Bércový vřed odhalte včas! Urychlíte tím následné hojení

Bércový vřed je nejčastější chronickou ránou, která se vyskytuje na bérci dolní končetiny. Bércové vředy jsou jedním z projevů chronické žilní nedostatečnosti. Často vznikají po úderu, škrábnutí nebo i jiném drobném poranění, někdy dojde k rozpadu kůže spontánně. Kombinací nedostatečného ošetření a špatného prokrvení končetiny se může stát ránou chronickou. Hojení bércového vředu je dlouhodobý proces – léčba může trvat i několik měsíců až let. V případě, že s léčbou začnete včas a budete dodržovat jednoduchá pravidla, můžete úspěšnému hojení pomoci. Nebojte se svěřit svému lékaři. Čím dříve s léčbou bércového vředu začnete, tím úspěšnější je samotné hojení.