fotomedicína

Pokroky v oblasti fotoniky přinesly nové metody také do oblasti fotomedicíny a mnoho z nich se dnes běžně využívá v lékařské praxi. Přesto hloubka pronikání světla do tkáně stále zůstává závažnou překážkou jejich širšího klinického použití. Výzkumníci z University St. Andrews a Harvard Medical School využili pro průnik léčebného světla hluboko do rány implatovatelné biologicky odbouratelné polymery. Jejich práce byla publikována v odborném periodiku Nature Communications.

Biodegradabilní optická vlákna se vstřebávají do tkáně

Tradičně se zařízení nebo katétry z optických vláken pro lékařské účely vyrábí ze skla nebo z plastu a musí být z těla odstraněny ihned po použití. V tomto případě se vědcům podařilo vyrobit optická vlákna z materiálů, které umožňují dodávat světlo v těle dlouhodobě, protože se postupně vstřebávají do tkáně. To eliminuje nutnost chirurgického odstranění a riziko poškození nově obnovené tkáně.

Nová technika léčí světlem i v hlubokých tkáních

Různé optické techniky v medicíně, jako je například fotochemické spojování tkáně a fotodynamická terapie, vyžadují efektivní dodávání světla hluboko do tkání. Současný omezený průnik světla tkáněmi představuje vážné omezení při jejich klinickém použití.Biokompatibilní optická vlákna mohou být implantována do těla a dodávat světlo do ran nacházejících se v hlubokých tkáních, např. po operaci.

Průlom ve fotomedicíně

Efektivitu nové techniky vědci úspěšně demonstrovali při tzv. fotochemickém spojování tkání. Jedná se o bezešvou metodu pro zcelování poškozených tkání, kdy se na ránu pro stimulaci hojení aplikuje viditelné světlo. Až dosud byla tato technika omezena pouze na léčbu povrchových ran. Tento průlom ve fotomedicíně tak může představovat významný přínos pro hojení ran nebo léčbu tumorů.

Zdroj:
http://phys.org/…-faster.html http://www.nature.com/…ms10374.html

Může vás také zajímat

Kmenové buňky
23. 1. 2017
Objev kmenových buněk aktivních v lidských cévách, který učinili vědci z Centra pro klinický…
chitosan
16. 1. 2017
Vědecký tým z Wyss Institute při Harvardově univerzitě vyvinul nový biokompatibilní materiál,…
infekce
16. 1. 2017
Vysoké procento úmrtí u pacientů se závažnými popáleninami je spojeno s infekcemi. Vědci z…