Hirudoterapie je alternativní způsob léčby, při kterém se přikládají pijavky lékařské na specifická místa na těle za účelem ovlivnění patologického procesu v těle. Využití nacházív traumatologic­kých centrech při rekonstrukční chirurgii, v plastické chirurgii, ale také v oftalmologii, kardiologii, diabetologii a dalších lékařských oborech.

Hirudoterapie prodělává renesanci

Hirudoterapie, kterou lidstvo používá již od pradávna, zaznamenala v posledním desetiletí renesanci v některých Evropských zemích, ale i USA, kde je využívána stále častěji nejen jako tradiční lidový způsob léčby, ale i na odborných lékařských pracovištích. K terapii se využívají pouze pijavky uměle odchované s dokladem o zdravotní nezávadnosti. K léčbě přispívají výměšky slinných žláz pijavek, které do krve vypouští nejen látku hirudin, která tlumí koagulaci krve, ale také celou skupinu bioaktivních látek, a působí pravděpodobně i efekt mírné ztráty krve.

Pijavky zlepšují cirkulaci krve v dolních končetinách

Pozitivní zkušenosti s využitím tohoto léčebného postupu pro zlepšení cirkulace krve v dolních končetinách, zejména u pacientů s těžkým onemocněním periferních tepen, u nichž nelze provést revaskularizaci, přináší i stránky www.woundsource.comPostup přikládání pijavek je jednoduchý. Dolní končetiny jsou omyty fyziologickým roztokem. Pacient dostává antibiotikum Bactrim jako profylaxi.

Na každou nohu se přikládá jedna až čtyři pijavky. Obvykle je kůže nejprve propíchnuta a poté přiložena pijavka. Sání krve probíhá až dvě hodiny. Po odstranění pijavice rána stále krvácí. Rána je vyčištěna a kryta gázou. Pacient je poučen o tom, že krvácení bude pokračovat po dobu 24 hodin a může být nutné gázu vyměnit. Jedna pijavice je schopna odčerpat 20–30 ml krve, je proto vhodné nepoužívat příliš mnoho pijavic, aby nedošlo k příliš velké ztrátě krve.

Zdroj:
http://www.woundsource.com/…n-wound-care
http://www.hirudoterapie.cz

Může vás také zajímat

Správná výživa u diabetu
Mnoho diabetiků si neuvědomuje všechna rizika, která jim hrozí. Ve chvíli, kdy vám lékař…
Sestry odpočívají Medisety
Používejte jednorázové nástroje Peha®-instrument a balíčky MediSet® od značky HARTMANN.
Dansac Lauren ambassador stomie
Máte pacienta se stomií? Pak jste pravděpodobně alespoň jednou řešili problém s pokožkou v…