Kazuistika – dekubitus v sakrální oblasti, muž, 76 let

76letý pacient s CHOPN kuřácké etiologie a ICHS bez sy APOD. St.p. AIM spodní stěny, anamnesticky paroxyzmy junkční bradykardie, ICHDK, DM II na Inz., metabolický sy X. Po hospitalizaci na ARO dekubitus v sakrální oblasti.
Během 10týdenní léčby dochází k výraznému zlepšení – rána je čistá a granuluje.

Iniciály pacienta: W.B.

Věk pacienta: 76 let

Stav pacienta

  • Pacient W.B., 76 let, hospitalizace na ARO 14.1.2007 – 15.5.2007

Anamnéza:
NO: přivezen cestou RLP na int. odd. pro zhoršující se dušnost za posledních 14 dnů, léčen ambulantně PL pro virózu HDC. Vzhledem k progresi dyspnoe přeložen záhy na ARO.
OA: CHOPN kuřácké etiologie, ICHS bez sy AP, st.p. AIM spodní stěny, anamnesticky paroxyzmy junkční bradykardie, ICHDK, DM II na Inz., metabolický sy X
AA: negat.
PSA: důchodce, kouří do 10/den, alkohol příležitostně
FA: Euphyllin, Actrapid, Tenaxum, Agen, ANP, Loseprazol, Sectral, Preductal

Status praesens při přijetí na ARO:
Při přijetí při vědomí, stěžuje si, že nemůže dýchat, bolesti za hrudní kostí, hypoxémie (Sp02 pod 80 %) vzdor 02 léčbě, tachypnoe 35/min, sinusová bradykardie 45/min bez reakce na Atropin, hypotenze 89/44 mmHg.
Vstupně farmakologicky utlumen, intubován, napojen na UPV (kontraindikace NIV), nasazena ATB léčba pro probíhající BP bilat., vazoaktivní léčba pro kardiální insuficienci a hypotenzi (DOB+NAD), zajištění vstupů (CVK, PMK, AK, NGS).

Stran prevence dekubitů – netoleruje polohování (instabilní oběh), jenom aktivní antidekubitární matrace.

22.1.2007 první převaz HydroClean (je TenderWet Active) – debridement
12.2.2007 zhoršení stavu, dekubit zvětšen, nekróza, granulace, debridement, podpoření granulace
23.2.2007 nekróza zmenšena, granulace, podpoření granulace
27.2.2007 nekróza zmenšena, granulace, debridement, podpoření granulace, stav pacienta zlepšen
20.3.2007 nekróza opět zmenšena, granulace, debridement, podpoření granulace
29.3.2007 dekubit – čistá granulační rána, pacient zlepšen, komunikuje
5.4.2008 pacient exitus na přidružené komplikace, dekubit téměř zhojen, foto bohužel není 

Umístění rány: PDK

Kazuistika – dekubitus v sakrální oblasti – stav rány 22. 1. 2007
22. 1. 2007
Typ rány: dekubitus
Klinické příznaky: nekróza
Stupeň exsudace: nízký
Stav okolí rány: klidné
Cíle léčby: debridement
Primární krytí: HydroClean (je TenderWet Active)
Sekundární krytí: Zetuvit
Sekundární fixace: Omnifix elastic
Kompresivní terapie: bez komprese
Kazuistika – dekubitus v sakrální oblasti – stav rány 12. 2. 2007
12. 2. 2007
Typ rány: dekubitus
Klinické příznaky: nekróza
Stupeň exsudace: střední
Stav okolí rány: podrážděné
Cíle léčby: debridement
Primární krytí: Grasolind, Menalind (na okolí rány)
Sekundární krytí: Zetuvit
Sekundární fixace: Omnifix elastic
Kompresivní terapie: bez komprese
Kazuistika – dekubitus v sakrální oblasti – stav rány 23. 2. 2007
23. 2. 2007
Typ rány: dekubitus
Klinické příznaky: nekróza
Stupeň exsudace: střední
Stav okolí rány: klidné
Cíle léčby: debridement
Primární krytí: Sorbalgon, Grasolind, Menalind
Sekundární krytí: Zetuvit
Sekundární fixace: Omnifix elastic
Kompresivní terapie: bez komprese
Kazuistika – dekubitus v sakrální oblasti – stav rány 27. 2. 2007
27. 2. 2007
Typ rány: dekubitus
Klinické příznaky: nekróza
Stupeň exsudace: střední
Stav okolí rány: klidné
Cíle léčby: debridement
Primární krytí: Sorbalgom, PermaFoam
Sekundární krytí: Zetuvit
Sekundární fixace: Omnifix elastic
Kompresivní terapie: bez komprese
Kazuistika – dekubitus v sakrální oblasti – stav rány 20. 3. 2007
20. 3. 2007
Typ rány: dekubitus
Klinické příznaky: nekróza
Stupeň exsudace: střední
Stav okolí rány: klidné
Cíle léčby: debridement
Primární krytí: HydroClean (je TenderWet Active)
Sekundární krytí: PermaFoam
Sekundární fixace: Omnifix elastic
Kompresivní terapie: bez komprese
Kazuistika – dekubitus v sakrální oblasti – granulace rány
29. 3. 2007
Typ rány: dekubitus
Klinické příznaky: granulace
Stupeň exsudace: střední
Stav okolí rány: klidné
Cíle léčby: podpora granulace
Primární krytí: PermaFoam
Sekundární krytí: žádné
Sekundární fixace: Omnifix elastic
Kompresivní terapie: bez komprese

Použité produkty